Skal vi betale 1/4 mæglersalær for opsagt salgsaftale?

For nyligt satte min forlovede sin ejerlejlighed salg . Et formodet salg ville havde givet et underskud på ca. 65.000 kr.

Før hun underskrev salgsaftalen blev jeg ved med at sige til hende, at vi burde tage den med hjem for at tænke over salgsopstillingen, men hun ignorerede mig og skrev under. I de næste 14 dage herefter blev hun totalt umulig at være sammen med - og jeg begyndte at få trykken for brystet og føle mig meget dårlig tilpas. For at undgå at gå ned med flaget afbestilte jeg bryllup, ejendomsmægler samt flyttede.

Ejendomsmægleren har sagt, at vi kommer til at betale et kvart salær samt omkostninger, ca. 15.000 kr. i alt (1/4 gebyr + omkostninger). Aftalen lyder på "solgt " ellers gratis.

Ejendomsmægleren nåede ikke at annoncere lejligheden, men der blev udført en energiattest samt taget fotos og mål af lejligheden.

Da det er hende, der har skrevet under, er det juridisk hende som har gælden, men jeg er indstillet på at betale halvdelen af regningen.

Hvorledes skal jeg forholde mig i situationen? Skal jeg lade ejendomsmægleren køre en sag, der er jo ikke dækning for hans penge?

Svar:

Ifølge lov om omsætning af fast ejendom, kan mægleren have betinget sig et vederlag, hvis aftalen opsiges i den aftalte salgsperiode. Dette fremgår af lovens § 12, stk. 3, der lyder således:

Siges aftalen op af forbrugeren, har formidleren kun krav på et rimeligt vederlag for det udførte arbejde, hvis det er aftalt. Vederlaget kan ved et salgsopdrag kun under særlige omstændigheder overstige 1/4 af det vederlag, der ville være udløst, hvis der var handlet til den kontantpris, hvortil ejendommen var udbudt. Har formidleren tilsidesat sine pligter, har formidleren ikke krav på vederlag.

Jeg læser reglen således, at der skal være udført et arbejde, der gør et vederlag på 1/4 af normalt honorar rimeligt, og det er der tilsyneladende ikke i jeres tilfælde. Ejendomsmæglere læser loven på den måde, at de ubetinget har krav på 1/4 honorar, når aftalen opsiges, også selv om mægleren kun har brugt nogle ganske få timer på sagen, men det er jo ikke det, der står i loven. Denne sætter blot loft over salæret i opsigelsessituationen.

Da der er tale om en solgt eller gratis -aftale, kan mægleren kun kræve arbejdsvederlag og dækning for de positive udgifter, hvis det klart og utvetydigt fremgår af formidlingsaftalen,  at tilbudet om solgt eller gratis kun var gældende, såfremt aftalen løb den aftalte tid. 

I kan starte med at klage over regningen til Klagenævnet for Ejendomsformidling

I kan evt. også gå til en advokat, som kan bistå jer med sagen. Husk, at hun kan få retshjælpsdækning fra sit forsikringsselskab, hvis det bliver nødvendigt med en retssag.

Du bliver ikke part i sagen, da du jo ikke er medejer af ejerlejligheden.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg