Må jeg fremleje halvdelen af min lejlighed til min veninde?

Men da jeg påtænker at flytte til New York næste år, har jeg lige et par spørgsmål i den forbindelse, nemlig følgende:

Da jeg forventer at søge job, er det selvfølgeligt muligt for mig at fremleje min lejlighed, men det jeg ønsker at vide, er at hvis jeg kun fremlejer halvdelen af min lejlighed til en veninde, om denne veninde så efter 2 års fast adresse på stedet, har muligheden for at blive boende, således som loven foreskriver det, såfremt jeg beboede stedet samtidigt, eller om jeg uden problemer kan flytte min adresse til USA?

Svar:

Nej, den holder ikke!

Selv om du de næste to år benytter din ret til delvis fremleje (jf. lejelovens § 69), kan du og din veninde ikke frit aftale, at hun har ret til at fortsætte lejemålet, jf. lejelovens § 77 a. Denne regel gælder kun for "parter, der i to år har haft fælles husstand", og som ophæver samlevet!

Som lejer har du ret til at benytte det lejede sammen med din husstand, jf. lejelovens § 26 stk 2, og der er intet til hinder for, at du lever sammen med en anden kvinde. Eller sagt på anden vis, så stiller reglen ingen krav om, at de to samlevende skal leve i registreret partnerskab eller for den sags skyld, at de føler sig seksuelt tiltrukket af hinanden.

Efter to års samliv i din lejlighed kan I frit aftale, hvem af jer, der skal fortsætte lejemålet.

Men det gælder ikke, hvis der i stedet er tale om et fremlejemål!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund