Hvor kan vi klage over røggener fra naboens halmfyr?

Vi er en familie på 5, som bor ude på landet og har desværre en landmand til nabo, som har et halmfyr, der generer os hvergang vinden er i vestlig retning, hvilket vinden jo er for det meste af tiden.

Hvordan er vi stillet med hensyn til at kunne klage over røggenen, hvilke rettigheder har man i sådant et tilfælde.

Hvilke krav kan man stille naboen, som vi ellers har et godt forhold til.

Svar:

Da det er kommunens tekniske forvaltning, der tager sig af klager over forurening - i dette tilfælde røggener - kan I prøve at tage en snak med denne gren af forvaltningen.

Men ellers har I ingen krav, som I - efter loven - kan stille til jeres nabo, når det gælder hans halmfyr.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund