Forhøjelse af lejen ved forlængelse af tidsbegrænset lejemål?

Vi (3 pers.) bor p.t. i en slags bofælleskab. Lejemålet må, efter hvad jeg kan bedømme, betragtes om en lejlighed. (Lejlighed med fælles toilet og køkken - udlejer bebor en lejlighed i naboejendommen)

Facts: bruttoetageareal er 117 m2. Husleje pr. md. Dkk. 8908 + a conto bidrag til varme Dkk. 550,- - ialt. Dkk 9458,-. Jeg er eneste underskriver på kontrakten, selvom mine bofæller betaler et af udlejer angivet beløb i husleje hver måned.

Problemet er, at kontrakten åbenbart er tidsbegrænset, selvom dette ord ikke er blevet nævnt af udlejer eller nedfældet i lejekontrakten.

Lejekontrakten lyder f.eks "Lejemålet begynder den 1. juli 1995 og fortsætter indtil 1.juli 1997, på hvilket tidspunkt lejemålet ophører uden opsigelse" Sådan sker det så¨hvert år, at udlejer kommer og præsenterer en ny lejekontrakt - som regel med en forhøjelse af lejen, udgifter til stempelafgift og sidst men ikke mindst med en forhøjelse af vores oprindelige depositum.

Jeg har snart boet her i 3 år og har fået præsenteret en ny lejekontrakt mindst 1 gang hvert år - somme tider flere gange, hvis nogen er flyttet/andre flyttet ind. Hver gang med ny stempelafgift/lejekontrakt til følge.

Jeg indbetalte ved indflytning (2 3/4 år siden og mindst 4-5 huslejekontrakter) et depositum svarende til daværende 3 mdr leje. Min månedlige husleje er siden steget, hvilket jeg har accepteret (underskrevet lejekontrakten), selvom der på intet tidspunkt har været fremlagt skriftlig dokumentation fra udlejers side.

Mine spørgsmål er disse.

Udlejer afkræver mig forskellen mellem mit oprindelige depositum og hvad 3 mdr's leje p.t. udgør - kan han det?

Kan udlejers huslejeforhøjelser afvises p.g.a manglende dokumentation?

Selv om vi skriftligt har accepteret dem med vores underskrift på kontrakten?

Hvad sker der, hvis vi nægter at accepteret udlejers "1-år's kontrakter"

Kan vi med nogen rimelighed gøre det?

Svar:

Jeg håber, du har kopier af de tidligere, tidsbegrænsede lejeaftaler, for det vil være en glimrende dokumentation i en sag mod din udlejer.

Din udlejer har ganske rigtigt mulighed for at hæve dit depositum i forhold til huslejens størrelse, men du kan på et hvilket som helst tidspunkt - og gratis - bede huslejenævnet afgøre, om du betaler for meget (både i forhold til omkostningsbestemt husleje og "det lejedes værdi"). Og det kan du uanset, du har accepteret den nuværende leje.

Ligeledes kan du anmode huslejenævnet om at tilsidesætte tidsbegrænsningen, da den "ikke må anses tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold", jfr. lejelovens § 80 stk 3. Måske kan du tillige henvise til lov om midlertidig regulering af boligforholdene - helt nøjagtigt til § 5 stk 4 - hvis den samme udlejer står for andre lejemål i ejendommen. Denne paragraf bestemmer nemlig følgende:

"Ved lejeaftalens indgåelse kan der ikke aftales en leje eller lejevilkår (og herunder en tidsbegrænsning), der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen".

Tag eventuelt kontakt med en af de advokater, der har specialiseret sig i lejeret, for efter det oplyste har du gode muligheder for at få tilsidesat tidsbegrænsningen - og måske sat huslejen ned.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund