Er opsigelsen ugyldig?

Jeg synes, at det er rart, at I har lavet denne service.

Min kæreste og jeg er den 28.8.97 blevet opsagt fra vores lejlighed.

Brevet lyder som følger.

Kære Mads og Lone.

Vi er desværre nødsaget til at opsige lejemålet med jer dags dato med fraflytning ifølge aftale med os (Kontakt os venligst på tlf. .. ..

I vil blive kontaktet af ejendomsselskabet ... for besigtigelse af lejligheden, som vi håber I er indforstået med.

Vi har sat lejligheden til salg.

Vores lejekontrakt er en typeformular A.1994 begyndende fra den 1.12.1995. I den står der, at lejemålet begynder den 1.12.95 og fortsætter, indtil det skriftligt opsiges. Opsigelse fra udlejers side kan kun ske efter §§ 82 og § 83 i lejeloven. Opsigelsesvarslet er 3 måneder til fraflytning den første i måneden. Vi har på ingen måde misligholdt lejemålet.

Mit spørgsmål er så, kan han opsige os og i så fald hvor hurtigt kan han kræve os ude.

På forhånd tak og en taknemlig hilsen fra

Mads og Lone

Svar:

Der er tale om en fuldstændig ugyldig opsigelse, da den hverken henviser til en konkret opsigelsesgrund eller orienterer jer om muligheden for skriftligt at gøre indsigelse.

Send udlejeren et anbefalet brev, som I af bevismæssige grunde beholder en kopi af, og hvor I "for god ordens skyld skal meddele, at opsigelsen er uden retsvirkninger af nogen art, hvorfor I ikke agter at rette jer efter den, jf. lejelovens § 87 stk 1 sidste pkt.".

Ejeren af lejligheden kan ikke opsige jer med tre måneders varsel, fordi han ønsker at sælge boligen. Han må sælge den som en udlejet ejerlejlighed - og dermed nøjes med en betydeligt mindre handelspris.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund