Hvor kan jeg klage over støjen fra et bageri?

Jeg bor oven på et bageri, og i aften, natte og morgentimerne er jeg generet af støj fra maskiner, udsugning og radio samt lugtgener.

Jeg har via vores ejendomskontor gjort dem opmærksom på problemet, uden resultat (radioen spiller dog mindre). Ejendomskontoret siger, at de ikke kan gøre noget, da ejendommens husorden ikke gælder for erhvervslejemål (dette er dog ikke nævnt i denne).

Hvilke regler/love gælder for denne form for erhverv i boligblokke, og hvor kan man henvende sig (udover ejemdomskontroret/bageren) for at få gjort noget ved problemet (lydisolering ?).

Svar:

Du skal gribe fat i kommunens tekniske forvaltning, som behandler alle klager vedrørende forurening - i dette tilfælde med støj - og forvaltingen vil kunne vejlede dig i, hvad der nøjagtigt gælder af krav til den pågældende virksomhed.

Desuden har du ret til at få aktindsigt i de sager, der vedrører det pågældende bageri, fx om der i forbindelse med indretning og drift er stillet særlige miljøkrav.

Tag derfor kontakt til kommunens tekniske forvaltning

Med venlig hilsen

Erik Frodelund