Må naboen tilpløje markskellet?

Min Mor forpagter sin jord ud til naboen. Nu er naboen begyndt at pløje jorden mellem hans og min Mors jord, så vi ikke længere kan se markskel.

Det ene sted kan vi stadig se en skelpæl, andre steder kan vi ikke. Kan det være lovligt med denne fremgangsmåde, og hvem skal evt. betale en landmåler, når skellet igen skal retableres?.

Tak for en god brevkasse.

Svar:

Du stiller et spørgsmål, der ligger langt uden for den del af juraen, jeg sædvanligvis beskæftiger mig med. Men ved at slå op i bogen Dansk Tingsret kan jeg læse, at din mor kan henvende sig til en landinspektør og anmode om en såkaldt skelsætningsforretning.

Hvis skellet ikke fremtræder på tydelig vis, fx ved skelmærker, kan naboen forpligtes til at betale en del af omkostningerne, og hvis naboen har fjernet skellet, bør naboen betale de fulde udgifter til retablering af skellet.

Nu er der næppe mange "skelsætningsforretninger", men prøv at tage en snak med en landinspektør.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund