Skal vi flytte, efter at vor fremlejegiver er død?

Vi bor på 6.-7. år til leje i en udlejningsejendom med ca. 4 lejligheder. Den lejlighed, vi bor i, er opdelt i 2, dvs. vi bor tilleje hos "fruen", som igen bor til leje hos udlejeren

Vi betaler vores husleje til "fruen". Udlejeren er bekendt med denne ordning. Hver måned betaler "fruen" en vis procentdel ekstra af huslejen til udlejeren p.g.a. af denne ordning

Vi har egen opgang, bad/toilet og køkken ca. 90 m2. Vi har kun en lejekontrakt med "fruen"

Nu er "fruen" død. Hendes søn skal sørge for, at lejligheden bliver tømt og huslejen bliver betalt indtil "fruen" er ude af lejligheden

Advokaten (som også er arving til ejendommen, hvis han ikke allerede er medejer) vil/kan ikke fortælle os, om vi kan blive boende. Han siger, vi kan ikke få hele lejligheden, og at vi heller ikke kan få en selvstændig lejekontrakt.

1 Hvor lang opsigelsesvarsel har vi?

2. Hvad sker der, hvis sønnen ikke betaler huslejen - kan vi så smides ud pga. manglende betaling?

3. Kan vi forlange at betale til advokaten her i mellemperioden?

Svar:

Efter din beskrivelse er det tale om såkaldt fremleje, idet lejeren af lejligheden - "fruen" - videreudlejer en del af sin lejebolig til jer. Helt nøjagtig drejer det sig om såkaldt delvis fremleje efter lejelovens § 69.

Sagt mindre juridisk, så er det lejeren - i dette tilfælde "fruen" - der har retten til lejemålet, og I kan aldrig få bedre ret end den oprindelige lejer. Når lejeren er død, ophører lejemålet med tre måneders varsel og derefter står "lejerens lejere" på gaden.

Men selv om I kan tvinges til at fraflytte jeres del af boligen - som lejeretligt betragtes som en selvstændig lejlighed - med kun tre måneders varsel, så har I et krav over for jeres udlejer, dvs. "fruen"'s dødsbo. I skulle nemlig efter lejeloven have været opsagt med et års varsel, idet der rent lejeretligt er tale om et tofamiliehus, jf. lejelovens § 82 litra b. Og derfor kan I kræve erstatning for de ekstra udgifter, som en fraflytning i utide påfører jer. Det fremgår af lejelovens § 16 stk 1, der bestemmer følgende:

"Bringes et lejeforhold til ophør i utide på grund af andre rettigheder over ejendommen, kan lejeren kræve erstatning af udlejeren".

Tag en snak med sønnen og fortæl ham, at fremlejemålet med jer kun kan opsiges med et års varsel, og at I har krav på erstatning, hvis I tvinges til at fraflytte inden udløbet af en sådan opsigelsesperiode.

Eller lad mig besvare jeres tre spørgsmål i rækkefølge:

1) I skal opsiges med mindst et års varsel.

2) Hvis sønnen - eller dødsboet - undlader at betale, risikerer I at blive sat på gaden uden varsel, dvs. at lejemålet ophæves.

3) Nej, betalingen er et forhold mellem lejeren/dødsboet og udlejeren. I kan/skal udelukkende betale til jeres udlejer, dvs. dødsboet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund