Kan kreditforeningen trække tilbud tilbage?

Ang: Købsaftale. Hvornår er den bindende for Kreditforeningen og pantebrevselskab etc. Hvis de først har godkendt købsaftalen, kan de så trække sig ud af det.

 

Svar

Købsaftalen er bindende mellem køber og sælger, når begge parter har skrevet under uden forbehold. Køberen har dog mulighed for at gøre brug af fortrydelsesretten inden 6 hverdage.

Kreditforening og pantebrevskøber er jo ikke parter i selve købsaftalen. De er bundet af deres lånetilbud og købstilbud, hvis disse akcepteres inden rimelig tid. Et allerede afgivet tilbud kan normalt ikke trækkes tilbage.

Du bedes uddybe, med hvilken begrundelse de pågældende har trukket deres tilbud tilbage. Normalt er købers økonomi blevet undersøgt, forinden der afgives lånetilbud fra kreditforeningen og købstilbud på sælgerpantebrevet. Jeg har derfor vanskeligt ved at forstå baggrunden for, at tilbuddene er trukket tilbage.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg