Hvor længe gælder lejeaftalen om et hus?

Min søn er i færd med at leje et hus af en dame, som bor andetsteds.

Er der regler for, hvor længe damen må udleje sit hus? Jeg synes, jeg har hørt noget om en 3-årsregel.

Er der genhusningspligt ved opsigelse efter en vis årrække?

Tak for den flotte service!

Svar:

Der gælder ingen tidsfrist ved udlejning, når det er ejeren af huset, der står for udlejningen. Men det gør der ved fuldstændig fremleje af en bolig, dvs. hvis en lejer ønsker at udleje på grund af midlertidig ophold et andet sted (i så fald en frist på maks. to år).

Din søn kan udmærket leje huset på almindelige vilkår eller i form af et såkaldt tidsbegrænset lejemål, der udløber automatisk efter en vis periode, fx 3, 8 eller 10 år.

Spørgsmålet om genhusningspligt forstår jeg ikke. Bliver din søn opsagt, fx fordi ejeren af huset igen vil bo i det, eller fordi det tidsbegrænsede lejemål udløber af sig selv, er det hans egen opgave at finde en anden bolig.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund