Kan en ejer give fuldmagt til sin lejer?

Kan en udlejer af en ejerlejlighed overdrage sin stemmeret til en lejer i en ejerforening

Problemet er, at lejer deltager i ejerforeningens møder og stemmer på møderne, som om han var ejer af lejligheden

Der står ikke noget i vedtægterne om dettte spørgsmål. Der står kun, at alle ejere er stemmeberettigede.

Hvem er økonomisk ansvarlig for det. Er det lejee eller ejer ?

Kan man gøre ejeren ansvarlig for det, som lejeren har sagt god for ?

Har en lejer overhovedet noget at gøre med ejerforeningen og dens regler ?

Kan en lejer stemme nye vedtægter igennem?

Svar:

Ejeren af lejligheden kan udmærket give en anden - eventuelt en lejer - fuldmagt til at udøve sine rettigheder i ejerforeningen.

Hvis den pågældende lejer har en sådan fuldmagt, kan lejeren naturligvis benytte den, men lejeren gør det på ejeren vegne - og dermed bliver ejeren ansvarlig for enhver beslutning.

Har lejeren ingen fuldmagt, har han intet at skulle have sagt på - og heller ikke adgang til - ejerforeningens generalforsamling.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund