Ikke varmt vand i bruseren

Jeg har en ejerlejlighed fra 1986. Igennem det sidste halve år har jeg klaget til ejerforeningen over, at der ikke er varmt vand til bad om morgenen. Hvis den varme hane åbnes, og jeg lager vandet fosse, bliver det gradvist varmere, og er OK efter 15 min.

Der er flere problemer med vandanlægget, og foreningen hyrede i oktober en rådgiver, som er igang med at løse problemerne. Desværre i første omgang ikke de problemer, JEG har. Det går lidt trægt...

1) Jeg har i et brev oplyst ejerforeningen om, at jeg betragter deres passivitet som en væsentlig misligholdelse af dens forsyningsforpligtigelse - og fået skriftligt pålæg fra foreningens advokat om at det vil få konsekvenser for mig, hvis jeg griber ind og lader udbedringsarbejder udføre selv. Jeg opfordres herunder til at indbringe problemet for en generalforsamling.

2) Jeg har herefter givet foreningen 14 dage til at reagere med oplysning om, hvorvidt problemet anerkendes eller ej - og fsv. det anerkendes, hvornår jeg kan forvente en bedring. Der er nu gået en måned, og jeg har ikke fået svar.

Har du et godt råd???

 

Svar

Det må efter min opfattelse påhvile bestyrelsen at sørge for, at varmtvandsanlægget i ejendommen bliver repareret, således at du kan få varmt vand op i din lejlighed. Det må ikke tage mere end 5 måneder at finde ud af, hvad der er galt.!

Jeg vil råde dig til at rette henvendelse til en advokat, som herefter kan skrive til bestyrelsen. Hvis udbedring ikke finder sted inden en rimelig kort frist, vil advokaten sikkert true med syn- og skøn til fastlæggelse af, hvad der er galt med varmtvandsforsyningen, og hvad det koster at få manglerne udbedrede.

Jeg er helt enig med bestyrelsens advokat i, at du ikke selv bør gå i gang med at lade manglerne udbedre, da du i så fald ødelægger beviset for, hvad der rent faktisk er galt.. Der skal først være syn og skøn.

Advokaten vil sikkert også true bestyrelsen med at gøre medlemmerne personligt ansvarlige for ethvert tab, som du måtte lide som følge af, at bestyrelsen ikke har sørget for at varmtvands forsyningen i ejendommen virker.

Du vil efter al sandsynlighed kunne få retshjælpsdækning til dine advokatomkostninger - forudsat at du og din ægtefælle eller samlever ikke opfylder de økonmiske betingelser for fri proces. Du kan læse mere om disse grænser på emne nr. 166 og om retshjælpsforsikringen på emne nr. 165. Advokaten vil bistå dig med at anmelde sagen til dit forsikringsselskab.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg