Kan vi rejse erstatningskrav mod ejendomsmægler?

I marts fandt min kone og jeg ved en tilfældighed en lejlighed vi kunne tænke os, men vi syntes ikke vi havde penge til udbetalingen.

Ejendomsmægleren mente dog, at vi skulle få lavet en vurdering af den gamle lejlighed. Den vurdering vister sig at give os et provenu på kr.100.000 og at det ikke var et problem at få den solgt til den pris indenfor en måned.

Vi skriver så under på køb og formidlingsaftale på samme tid og efter en række særdeles kritisable forhold ved forsøg på salg af den gl. lejlighed overgives salget til en anden ejendomsmægler og vi modtager en mundtlig undskyldning for sagsbehandling.

Nu viser det sig, at prisen er vurderet ca.kr. 100.000 for højt (mindst), og vi i dag sidder med to lejligheder (en særdeles uholdbar situation).

Spørgsmålet er nu, om det er muligt at gennemføre en erstatningssag mod den første ejendomsmægler?

Svar:

Det, som I har været ude for, er mig bekendt sket utallige gange tidligere. Mægleren har vurderet jeres gamle ejerlejlighed alt for optimistisk for at få jer til at købe en anden, som han havde til salg.

Ifølge lov om omsætning af fast ejendom § 24, stk. 2, 3. pkt. kan I muligvis få erstatning: Betemmelsen lyder således:

Har forbrugeren i god tro handlet i tillid til rigtigheden af en værdiansættelse, og afviger denne væsentligt fra en korrekt værdiansættelse, har forbrugeren krav på rimelig godtgørelse af forskellen.

I bør rette henvendelse til en advokat, som kan bistå jer med erstatningssagen mod den smarte mægler.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg