Kan vi få erstatning for utætte vandrør?

1. Juni 1996 overtog vi et hus. Nu et år senere viser det sig, at det indbyggede badekar med tilhørende (indbygget i gulv/væg) rørsystem er utæt - det kan jeg konstatere i kælderen samt i rummet ved siden af. Der er trængt vand igennem - ikke meget - men dog så meget at saltet er kommet ud som "sporer" i væggen ved siden af samt i loftet nedenunder.

Ret skal være ret, badeværelset trænger til at snart at blive istandsat, men jeg mener dog dette ikke er selvforskyldt og sælger må have vidst det!

Min forsikring vil formentlig ikke dække, da det ikke er en pludselig opstået skade, men langsom udsivning som først er opdaget længe efter udsivningen egentlig påbegyndte!

Hvor står jeg m.h.t. at kræve skaden udbedret eller få erstatning?

Svar:

Hvis du har tegnet en rørskadeforsikring, må denne skulle dække. Det samme gælder, hvis du har tegnet en ejerskifteforsikring. Jeg går i det følgende ud fra, at du ikke har tegnet de nævnte forsikringer, hvilket du burde have gjort.

Hvis der forelå tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring, da du købte huset, har sælger sikkert fraskrevet sig ansvaret for skjulte mangler, og du kan da formentlig kun kræve ertstaning, hvis du kan bevise, at sælger har handler svigagtigt eller groft uagtsomt. Det kan du læse mere om på emne nr. 768.

Hvis der ikke forelå tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring, kan du få erstatning, hvis du kan bevise, at sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt. Du kan eventuelt få forholdsmæssigt afslag, hvis manglen er væsentlig, men det er den næppe. Hertil kræves, at udbedringsomkostningerne udgør 5-10% af købesummen for huset.

Du bør i første omgang omgående reklamere i et anbefalet brev til sælger, hvoraf du beholder en kopi. Hvis sælger ikke vil vedkende sig ansvaret, bør du drøfte sagen med en advokat.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg