Har jeg ret til at bytte min lejlighed, når fremlejemål udløber?

Jeg havde beboet min lejelejlighed i mere end 3 ar, før jeg fremlejede den.

Nu vil jeg gerne bytte den til en anden, når fremlejekontrakten ophører.

Desværre har udlejer afvist, at jeg kan foretage denne bytning. Begrundelsen skulle vare, at jeg fysisk skal fraflytte lejligheden ved bytning.

Mit spørgsmål er, om det kan være rigtigt !

Svar:

Lejelovens § 73, stk. 2, litra b giver ganske rigtigt udlejeren mulighed for at "modsætte sig bytte, såfremt":

"den fraflyttede lejer ikke har beboet lejligheden i 3 år".

Hvis du har beboet lejligheden i mere end tre år, før den blev fremlejet, kan din udlejer IKKE benytte reglen til at nægte et bytte. I så fald skulle der have stået "beboet lejligheden de seneste 3 år" - og det gør der jo ikke!

Send din udlejer en anbefalet brev, som du af bevismæssige grunde beholder en kopi af, og bed ham uddybe den noget særprægede fortolkning af lejeloven. Meddel samtidig, at du har fået en anden udlægning af loven, og at sagen nødvendigvis vil blive indbragt for boligretten, hvis han fastholder sin fortolkning.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund