Har min udlejer pligt til at genudleje 1 måned efter min opsigelse?

Kære familieadvokat.

Først og fremmest tak for en fantastisk tjeneste. Jeg er meget imponeret.

Mit spørgsmål går på opsigelse i henhold til lejeloven.

Lejligheden jeg bebor er en underetage i et hus af typen "kartoffelrække". På mange måder er det helt min egen, og jeg har eget køkken. Badeværelset ligger i den fælles kælder - jeg er dog ene om at benytte det.

Lejekontrakten angiver dog "køkken og bad i kælder". Jeg har en anelse om, at det kan skyldes, at mit køkken måske ikke er lovlig opført.

Min udlejer bebor 1. og 2. sal i huset. Vi har fælles indgang til trappen, men derudover individuelle døre med lås.

Jeg sagde ultimo maj min lejlighed op, og tilbød selv at finde en ny lejer til overtagelse i juli. En uges tid efter udlejede udlejer den imidlertid ud til en bekendt, som først ønskede overtagelse 1. august. Det har ikke skortet på henvendelser.

Da jeg helst ikke vil betale husleje 2 steder i juli måned, ønsker jeg at få at vide, om jeg på nogen måde kan gøre gældende at jeg kun har 1 måneds opsigelse.

Jeg har kun beboet lejeligheden siden den 1/4 1997. Jeg har for egen regning nyistandsat den, og ønsker ikke ydermere at bruge flere penge på den end nødvendigt.

Svar:

Efter det oplyste bor du - lejeretligt set - i "en lejlighed", og derfor skal du sige op med tre måneders varsel. Men fraflytter du forinden, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje og dermed begrænse dit tab. Det fremgår af lejelovens § 86 stk 3, der bestemmer følgende:

Fraflytter lejeren inden opsigelsesvarslets udløb, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning, skal fragå i hans krav over for lejeren.

Jeg tør ikke afgøre, om udlejeren - når der reelt er tale om et tofamiliehus - kan få medhold i, at han kan foretrække en bekendt og dermed påføre dig en omkostning efter fraflytningen. Men prøv eventuelt at argumentere med, at han havde pligt til at genudleje hurtigere i en situation, hvor det "ikke har skortet på henvendelser".

Når jeg er i tvivl, hænger det sammen med, at udlejeren ikke har en ubetinget pligt til straks at genudleje til enhver, der er interesseret i lejemålet. Derfor bliver det - hvis udlejeren står fast på sit ønske om at have en bekendt som lejer - op til boligretten at vurdere den konkrete situation.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund