Kan vi få erstatning for punkterede termoruder?

Min pige og jeg købte 1/2-97 en ejerlejlighed. De tidligere ejere var gået fra hinanden, og skulle sælge lejligheden.

I øvrigt kendte vi dem, vi kalder ham A og hende B

I købsaftalen stod der, at 1 termorude var punkteret. Det var første gang vi blev opmærksomme på det.

Jeg snakkede med B om det, og vi fandt at det var OK, da vi havde fået nøglen 10 dage før officiel overtagelse.

Ca. 14 dage efter skinner solen. Det er første gang, der rigtigt kommer sol og varme på vinduerne. Vi konstaterer nu, at der ud over den ene, er yderligere 5 ruder punkteret.

Jeg ringer til A, og han kommer og kigger på det. Han beder mig få fat i en glarmester, og jeg skal så ringe til B, når jeg har modtaget et tilbud. Tilbuddet kommer, og jeg ringer til B, der så kommer og henter tilbuddet. Som så vil overbringe tilbuddet til A, så han har dokumentation for det beløb hun skal betale. Han har hele tiden givet udtryk for at han vil betale.

1 uge efter ringer B, og siger hun har talt med advokatvagten, der siger hun ikke skal betale.

Vi spørger bare os selv, skal man optage, nedskrive, fotografere og have 4 vidner, være mistroisk, når man køber lejlighed.

Det er første gang vi køber lejlighed, og håber på at købe hus om 4-5 år. Vi er 26 og 32 år.

Svar:

Da jeg ikke har læst købsaftalen, kan jeg ikke med sikkerhed besvare dit spørgsmål.

Muligvis har sælger i købsaftalen garanteret for, at termoruderne ikke var punkterede pr. overtagelsesdagen. En sådan garanti er næsten altid suppleret med en bestemmelse om, at køber skal reklamere over punkterede termoruder inden 14 dage efter overtagelsen. Du skal som køber bevise, at du har reklameret, og du kan muligvis få lidt vanskeligheder, hvis sælgerne ikke vil indrømme, hvad der faktisk er sket.

Hvis der ikke står noget som helst i købsaftalen om punkterede termoruder, bortset fra oplysningen om, at 1 rude er punkteret, kan du eventuelt få erstatning svarende til udbedringsudgifterne, men du skal da bevise, at termoruderne var punkterede pr. overtagelsesdagen og at sælgerne vidste eller burde vide dette. Det er navnlig beviset for sælgers onde tro, som kan være særdeles vanskeligt at føre. I kunne jo heller ikke se, at ruderne var punkterede!

Med hvilken begrundelse har sælgerne pludselig løbet fra de indgåede aftaler. Advokatvagten må have givet en forklaring, som du imidlertid ikke oplyser i dit brev.

Det er desværre sådan, at man i mange forhold skal sørge for at have tingene på skrift. Ellers løber man ud i problemer!

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg