Hvem skal betale reparation af indvendige installationer?

Vi er en ejerforening, der er kommet lidt i tvivl i forbindelse med reparation af indvendige vvs installationer.

Vore vedtægter siger ikke noget om disse forhold.

Hvad er praksis?

Svar:

Reparation og vedligeholdelsen af gas-, vand og elledninger, radiatorer, toilet og vaskekummer, der ligger inden for ejerlejlighedens ydervægge, skal som hovedregel betales af den enkelte ejer.

Der gælder dog den undtagelse, at vedligeholdelsen af forsyningsledninger, rør m.v, der tjener et fællesformål, påhviler ejerforeningen som en fællesudgift, selv om ledningerne befinder sig inden for en enkelte ejerlejligheds vægge.

Ovenstående er konklusionen i Peter Blok Ejerlejligheder, 3. udg. 1995 side 120-121.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg