Gælder reglerne om dørsalg for andre end forbrugere?

Under emne 621 "Dør & Telefonsalg" - står der at man har fred på sin bopæl og arbejdsplads - gælder det kun private forbruger - eller er reglerne de samme, hvis et firma opsøger et andet firma på samme måde?

Som f.eks hvis et firma uopfordret skriver til en på ens arbejde, at man senere vil blive ringet op for at drøfte indholdet af brevet? Eller en sælger uopfordret forsøger at besøge en på arbejdet?

Det jeg mener er, at der kan jo blive forsøgt denne form for kontakt til en, hvis man f.eks er ansat med indkøbsbeføjelser på sit job. Er det så tilladt?

SVAR:

Loven gælder kun for såkaldte "forbrugeraftaler", og de defineres på følgende måde i § 1 stk 2:

"Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv".

Et firma må godt opsøge et andet firma i håb om at kunne sælge et eller andet. Men det står dig og andre ansatte frit for at afvise sådanne henvendelser, fx "jeg ønsker ikke at handle med folk, der uopfordret skriver til mig og senere kontakter mig".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund