Hvornår forfalder saldoen på refusionsopgørelsen?

Hvor lang er betalingsfristen på en refusionsopgørelse?

Vi har solgt lejlighed pr. 01.04.97 og underskrevet refusionsopgørelse 23.08.97, umiddelbart herefter har køber underskrevet/godkendt samme opgørelse. Hvor lang tid skal der gå før vi kan kræve beløbet udbetalt ?

og hvordan forholder vi os hvis køber ikke reagerer på en 'rykkerskrivelse'??

Hvilken lov siger noget om betalingsfrist for en refusionsopgørelse??

SVAR:

Der findes ingen lovregler om betalingsfristen for refusionsopgørelser.

Det må antages, at saldoen forfalder ved påkrav, jf. Kim Jybæk og Palle Rohrsted's bog: Refusion, side 30, hvor det desuden oplyses, at det er den berigtigende advokats opgave samtidig med fremsendelsen af refusionsopgørelsen til køber at anmode denne om at indbetale beløbet med henblik på afregning over for sælger.

Jeg vil foreslå, at I skriftligt meddeler køber, at saldo skal indbetales inden 7 dage fra nu. I modsat fald vil I lade jeres advokat tage fordringen til incasso. Det plejer at hjælpe!

Hvis køber fortsat ikke reagerer, må I overgive sagen til jeres advokat til incasso.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg