Kan jeg få gældssanering, når jeg bestrider en fordring?

Jeg er blevet tilrådet at søge gældssanering, men en af mine kreditorer har trods mindst en halv snes krav gennem de seneste to år ikke gjort op, hvor meget jeg skylder ham. Der er stort set alle gange kommet et kontoudtog, som let beviseligt er meget forkert og svært beviseligt endnu mere forkert - med fejl i hans favør.

Jeg frygter nu, hvis jeg søger og får gældssanering, at han efterfølgende vil fremsætte krav, som jeg så skal betale yderligere med samme procent, som de fremsatte krav.

Kan han og andre det, når jeg i skifteretten fortæller, at jeg skylder ham et beløb, (som han tilsyneladende har for meget regnskabsrod til at kunne præcisere)?

Hvis der f. eks. fremsættes krav for 300.000 kr. i mit tilfælde og disse skal betales med 50% er det 150.000 kr.

Kommer der så senere krav på 500.000 kr (det findes ikke) til betaling med samme procent, er totalbeløbet 400.000 kr. svarende til en procent på 133% af det beløb, gældssaneringen er opbygget over.

Er det muligt?

Så kan store kreditorer jo gøre livet til et mareridt f. eks. som hævn for, at de ikke har fået alle deres penge, selv om en gældssanering netop skulle gøre, at man kommer ud af sine problemer.

SVAR:

Jeg tror bestemt, at skifteretten og skifterettens medhjælper nok skal kunne finde en løsning på problemet. Det bør naturligvis ikke være muligt for den pågældende kreditor at forhindre gældssaneringen ved at rejse helt urimelige krav, som du ikke kan anerkende.

Skifteretten kan ifølge konkursloven ikke foretage en egentlig prøvelse af de anmeldte krav.

Hvis den pågældende anmelder sit krav med 500.000 kr., medtages dennne kreditor foreløbigt med dette beløb.

Skifteretten skal i gældssaneringskendelsen træffe bestemmelse om, hvordan der skal forholdes med omtvistede og betingede fordringer.

Skifteretten kan desuden bestemme, at dividenden på den bestridte fordring skal indsættes på en særlig konto i bank eller sparekasse,. og at dividenden til de øvrige kreditorer vil være at forhøje tilsvarende, hvis det ved endelig dom bliver fastslået, at beløbet ikke skyldes eller at der kun skyldes et mindre beløb.

Hvis din øvrige gæld er på 700.000 kr. beregnes dividende i første omgang i forhold til den samlede gæld incl. den bestridte fordring på 500.000 kr, dvs i forhold til 1.200.000 kr. Dividende kan f. eks. da blive på 25% eller i alt 300.000 kr.

Hvis det ved en senere dom bliver fastslået, at gælden på den omstridte fordring udgør 300.000 kr., udgør den samlede gæld kun 1.000.000 kr., og dividende bliver da på 30%.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg