Kan jeg få revurderet min gældssaneringskendelse?

Jeg har d. 01.04.1996 fået bevilliget en gældssanering, som blev beregnet efter min og min daværende ægtefælles fælles indkomst. Jeg blev sat til 2.500 kr. pr. mdr. de første 12 mdr. og derefter blev den hævet til 3500 kr.pr. mdr. Hvilket ikke blev de 1.500 kr.,som min advokat havde foreslået? Men OK jeg ville forsøge.

Der er efterfølgende sket mange ting i min tilværelse. Jeg skiftede arbejde p.a. uoverensstemmelse med min daværende arbejdsgiver kort efter, at jeg fik bevilget min gældssanering. Fik med det samme et nyt job - men desværre gik denne nye arbejdsgiver konkurs, og jeg måtte søge mit tilgodehavende igennem Lønmodtagernes Garantifond. Var arbejdsløs resten af 1996 ialt 6 mdr.

Kort efter at min anden arbejdsgiver gik konkurs - ville min daværende hustru skilles. Det betød, at jeg nu stod uden arbejde, hvor jeg ikke kunne få understøttelse, før at a-kassen havde afklaret kravet til arbejdsgiveren, der var på vej til konkurs, samtidig med at jeg også skulle til at finde en anden bolig.

Jeg håbede, at jeg kunne klare skærene med de feriepenge, jeg forventede at få fra min første arbejdsgiver - men nej dem søgte han at tilbageholde, fordi han var sur - nu måtte min a-kasse også indkræve feriepengene fra ham. Dvs jeg stod med udsigter til "Ingen bolig - ingen penge - ingen hustru"

Det var bestemt ikke sjovt - specielt ikke, da jeg langt om længe havde fået en gældsanering. Jeg kunne forudse at hele min fremtid kollapsede økonomisk. Men kommunen hjalp mig med indskud til en bolig, hvor jeg fik et rente og afdragsfrit lån til min nye lejlighed og pr. 1 januar 1997 fik jeg et godt nyt job. Men jeg havde jo ikke haft penge til at lægge til side til min gældsannering. Så de første måneder i det nye job levede jeg stort af vand og brød plus, at jeg var heldig at kunne låne kr. 10.000,- så jeg kunne klare første afdrag på gældsannering pr. 01.04.97.

Jeg lever i dag meget spartansk og kan faktiske ikke klare mig, hvis jeg får uforudsete udgifter. Det er der netop kommet i form af en kreditforening, der gør et 9 år gl. krav gældende - en kreditforening der for over 9 år siden ikke fik hele deres tilgodehavende ind ved tvangsauktionen.

Det jeg vil spørge om er: Kan det virkelig passe, at en kreditforening kan kræve det manglende beløb - nu så mange år efter og det er første gang, uden at jeg overhovedet har fået noget at vide om, hvordan selve tvangsauktionen gik for kreditforeningen? Samt hvorfor har min Advokat ikke skrevet til kreditforeningen - han skrev da til dem, der havde pantebreve i huset - han har endda søgt efter kreditorer i Statstidende?

Hvis det viser sig, at de har et lovligt krav - er der så nogen mulighed for at jeg kan få min gældssanering taget op til revurdering, da min sitiuation har ændret sig væsentligt siden jeg fik den bevilliget. Hvis ikke så falder min gældssanering på gulvet.

SVAR:

Det nyopdukkede krav kan formentlig gøres gældende. Det er ikke forældet og kravet er ikke tabt, blot fordi kreditforeningen ikke anmeldte kravet efter annoncen i Statstidende. Renter, der er forfaldne for mere end 5 år siden, er dog forældede. Du har krav på at få en egentlig specificeret opgørelse fra kreditforeningen, hvor du naturligvis bliver godskrevet kreditforeningens provenu ved videresalg af ejendommen efter tvangsauktionen.

Din gældssaneringskendelse er imidlertid bindende også over for det nyopdukkede krav, således at denne kreditor skal have samme dividendeprocent som de øvrige.

Da det kan blive vanskeligt for dig også at betale den samme dividende til denne kreditor, og da der i øvrigt er indtrådt væsentlige ændringer i din situation, vil jeg råde dig til at kontakte skifteretten med henblik på en drøftelse af mulighederne for at få sagen geoptaget efter Konkurslovens § 228, som lyder således:

Når ganske særlige hensyn til skyldneren taler derfor, kan skifteretten på begæring genoptage gældssaneringssagen med henblik på ændring af gældssaneringskendelsens henstands- og afdragsbestemmelser.

Stk. 2. Forinden skifteretten træffer afgørelse om ændring af gældssaneringskendelsens henstands- og afdragsbestemmelser, indkaldes skyldneren og fordringshaverne til et møde i skifteretten. Når skyldnerens sociale forhold taler derfor, indkaldes desuden en repræsentant for kommunen til mødet.

Der kan eventuelt også afsiges en helt ny gældssaneringskendelse, jf. U 1995.522 VLK, som på visse punkter ligner din sag. Det kan du drøfte med skifteretten eller også med den advokat, som bistod under gældssaneringen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg