Køb af min svigerfars udlejningsejendom.

Tak for en udmærket brevkasse.

Min svigerfar ejer en byejendom, der består af flere erhvervslejemål. Desuden bebos een lejlighed af mine svigerforældre.

Det er meningen, at vi (datter og svigersøn) på et eller andet tidspunkt skal overtage ejendommen.

1. Hvordan er salgsbetingelserne for en sådan familieoverdragelse?

Vi ønsker at lade svigerforældrene blive boende i deres lejlighed på de mest favorable vilkår - gerne gratis.

2. Hvordan gør man bedst det?

3. Hvordan bliver min svigerfar beskattet ved ejendomssalget?

Han har ejet ejendommen i mange år.

4. Kan min svigerfar evt. i stedet for overdrage ejendommen til vore børn, som alle er umyndige?

De vil dermed skulle stå som udlejere.

SVAR:

Ejendommen kan overdrages fra far til datter til den nyeste ejendomsværdi minus 15% - uden at dette betragtes som en gave.

Jeg vil umiddelbart mene, at svigerforældrene bør betale normal husleje. I får problemer med at leje den ud gratis, da I alligevel skal beskattes af lejligheden objektive lejeværdi, dvs. hvad den kunne udlejes for til trediemand.

Din svigerfar bliver beskattet af eventuelle genvundne afskrivninger og af en eventuelt ejendomsavance, som opgøres efter de indviklede regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Det er kun værdistigningen i forhold til vurderingen pr. 01.01.1993, som beskattes, og der er særlige tillæg til anskaffelsesprisen og særlige fradrag for ejertiden. Hvis I handler til 15% under ejendomsværdien, bliver denne værdi også lagt til grund ved opgørelsen af avancen efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Jeg kan ikke tilråde, at I forsøger at få tilladelse til at sælge til de umyndige børnebørn. Det er på det nærmeste håbløst at få tilladelse fra Statsamtet hertil.

I bør gå til advokat for at få fundet frem til den mest fordelagtige måde at klare denne familiehandel på.

Der kan jo også gives gaver i forbindelse med handelen og der kan udstedes rentefri familielån på anfordringsvilkår osv.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg