Skal vi betale stempelforhøjelse på 10.000 kr.?

I maj 1996 fik vi et lånetilbud fra på et kreditforeningslån til køb af bolig. Vi skrev under og lånet var på plads den 25. juni 1996.

Stempelafgiften til staten var på 3.266,45 kr. Det står i alle papirer. Vi fik at vide flere måneder senere, at stempelafgiften faktisk skulle have været meget højere ca. 10.000, kr. men at vi ikke ville komme til at betale. Det var ikke vores problem og banken skulle nok klare sagen.

Nu er vi blevet ringet op af banken, som siger, at vi alligevel skal betale differencen, selv om det er et år siden vi købte huset.

Kan det virkelig passe?

SVAR:

Jeg gætter på, at lånet burde være taget hjem i sælgers navn, idet stemplet på det gamle lån da kunne overføres til det nye lån.

Hvis jeres bank har rådet jer til at tage lånet i eget navn, må banken også selv hæfte for den forøgelse af stemplet, som er en direkte følge af det fejlagtige råd - i hvert fald, hvis rådet er blevet givet på et tidspunkt, hvor praksisændringen vedr. stempeloverførsler var blevet indført og bekendtgjort.

Bed banken om skriftligt at redegøre for, hvorfor I skal betale merstemplet. Den slags problemer bør banken ikke kunne klare ved en telefonsamtale.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg