Kan vore forældre forære os sommerhuset?

Mine forældre har et sommerhus, som de gerne vil forære min søster og jeg kvit og frit. Huset er gældfrit og der er ingen lejeindtægter, da huset aldrig lejes ud.

Hvilke muligheder er der for mine forældre, og hvad er mest hensigtsmæssigt?

På forhånd tak.

SVAR:

Dine forældre kan overdrage sommerhuset til jer til den nyeste ejendomsværdi minus 15%. Den store fordel, der kan ligge heri, anses ikke for en gave.

Hvis ejendomsværdien pr. 01.10.2011 f. eks. er på 800.000 kr., kan købesummen fastsættes til 680.000 kr. - også selv om handelsværdien måtte være på f. eks. 900.000 kr.

Som en del af købesummen kan 59.800 kr. berigtiges som gave fra din far til dig og 59.800 kr. som en gave fra din far til din søster. Hvis begge dine forældre står som skødehavere i tingbogen, kan din mor give afgiftsfrie gaver for et tilsvarende beløb. Det resterende beløb på 560.400 kr. kan berigtiges på et rentefrit anfordringsgældbrev.

Din far og mor kan så i de kommende år løbende eftergive jer gælden på gældsbrevet med de afgiftsfrie bundbeløb. Beløbet pristalsreguleres og i 201 4udgør det afgiftsfrie beløb 59.800 kr.

Der skal i det anførte eksempel betales tinglysningsafgift på 0,6% af ejendomsværdien, dvs. 4.800 kr. 

Det vil være klogt at få advokatbistand til udfærdigelse og tinglysning af dokumenterne. Den omstændighed, at giverne betaler alle handelsomkostningerne, betragtes i øvrigt ikke i sig selv som en gave.

Vi har formularer til det rentefri anfordringsgældbrev, men hvis I alligevel vil bruge advokat, er det nok klogest at få advokatens bistand til at skræddersy disse dokumenter.

Husk, at der bør oprettes en samejeoverenskomst mellem dig og din søster.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg