Garanti på ombyttede varer?

Det er ved at være nogle år siden, at jeg læste erhvervsret på Handelsskolen og derfor vil jeg gerne spørge jer om, hvordan min stilling er i følgende situation:

Jeg købte et cd-rom drev hos ... d. 4-5-96 og i januar 1997 gik det i stykker.

Jeg indleverede drevet til butikken 28-1-97 og fik at vide, at de ville skrive til mig, når det var i orden igen. Da jeg stadig ikke havde hørt fra dem den 20-5-97 gik jeg ned i butikken og spurgte til drevet og blev bedt om, at vente en uge mere.

Da jeg kom igen næste tirsdag, blev jeg bedt om at vente en dag mere, men jeg gjorde opmærksom på, at det ville jeg ikke. Jeg fik derefter udleveret et andet drev, og da jeg spurgte til garanti fik jeg at vide, at der ikke længere var nogen tilbage. Efter lidt diskusion indvilligede butikken i, at give mig en seddel, som sagde, at drevet var blevet ombyttet den. 28-5-97

Hvordan er jeg nu stillet, hvis det nye drev også går i stykker?

Jeg syntes at det er en rigtig god service, som I her har fundet på at udbyde på Internettet og jeg håber, at andre mennesker vil sætte ligeså stor pris på det, som jeg gør.

SVAR:

Du har et år til at reklamere over mangler, jf. købelovens § 83, fra "salgsgenstanden bliver overgivet" til dig. Derfor må du ved en "omlevering" på grund af mangler ved det første drev, have et års reklamationsfrist, hvis der også viser sig at være mangler/fejl ved det nye drev!

Når den nye salgsgenstand er leveret til dig 28. maj i år, kan du forlange eventuelle fejl og mangler udbedret, til og med 27. maj næste år. Men du skal reklamere "inden rimelig tid" efter, du bliver opmærksom på en mangel, jf. købelovens § 81.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund