Kan jeg modtage afgiftsfri gaver fra min afdøde kones mor?

Kan De oplyse mig om, om man stadig i "Lov om afgift af arv og gave" har begrebet "afdødt barns eller stedbarns ægtefælle".

I 2005 døde min kone, og jeg vil derfor høre, om jeg kan modtage arv eller gave fra min kones moder uden at skulle betale den høje arve/-gaveafgift?

Kan jeg f. eks. modtage 50.000 kr. i 2014 i gave uden at skulle betale afgift?

SVAR:

Du kan godt modtage op til 59.800 kr. i afgiftsfri gave i 2014 fra din afdøde kones moder. Dette fremgår af boafgiftslovens § 22, stk. 1. Dette gælder, uanset om du sidder i uskiftet bo eller har skiftet, og uanset hvilken formueordning I havde i ægteskabet. Får du en større gave, udgør gaveafgiften 15% af det overskydende beløb.

Hvis du har indgået nyt ægteskab, hører du dog ifølge bemærkningerne til loven ikke til den gaveafgiftspligtige personkreds, og du skal da betale indkomstskat af gaven - uanset om gaver er større eller mindre end 59.800 kr. Da dette ikke står i lovens tekst, er det dog ikke sikkert, at denne undtagelse gælder.

Hvis din svigermoder betænker dig i sit testamente, hører du ligeledes til kredsen af nærtstående, som kun skal betale boafgift på 15% af den del af boet, som overstiger bundfradraget.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg