Hvordan fordeles udgifterne på et ejerskiftelån?

Hvad er et ejerskiftelån?

Hvad skal sælger udrede?

Hvad skal køber udrede?

SVAR:

Et ejerskiftelån er et realkreditlån, som optages som et led i et ejerskifte.

Lånet optages typisk i sælgers navn og for sælgers regning, hvorefter køber overtager lånet.

Det aftales normalt, at sælger afholder samtlige udgifter til lånets hjemtagelse, herunder stempel, tinglysningsgebyr, gebyr til kreditforeningen, kurtage, garantiprovision samt lånesagshonorar til advokat eller pengeinstitut.

Køber skal typisk ifølge aftale betale udgifterne til kurssikring, det vil sige et mindre gebyr herfor samt det skjulte gebyr som ligger i, at lånet ved en kurssikring afregnes til en lavere kurs end dagskursen den dag, kurssikringen foretages. Det skjulte gebyr udgør typisk 0,5%-1,0% - afhængigt af, hvor lang tid kurskontrakten skal løbe. Da køber normalt bærer kurstabet, kommer køber til at betale det skjulte kurssikringsgebyr.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg