Kan børneopsparing hæves, når min datter fylder 18 ?

En børneopsparing, hvor jeg er indskyder, men hvor moderen har forældreretten, men hvor datteren ikke er hjemmeboende, er sat til udbetaling ved hendes 21. år.

Min datter fylder 18 den 25. april i år. Er der nogen mulighed for hende for at kunne hæve beløbet, når hun fylder 18, såfremt jeg giver min accept til det?

SVAR:

Hvis indskyderen på børneopsparingen gyldig har fastsat binddingsperioden til det fyldte 21 år, er der mig bekendt ingen mulighed for at hæve kontoen på et tidligere tidspunkt.

Hvis du er indskyder, men moderen havde forældremyndigheden og dermed værgemålet, da barnet nærmede sig sit 14 år., har moderen ikke kunnet forlænge bindingsperioden. Det kan kun indskyderen

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg