Må jeg inddrage mine kunders Dankort?

Når man som jeg har en forretning, er det da lovligt at inddrage dankort fra en bruger, når ens dankortmaskine siger "inddrag dankortet".

Med venlig hilsen

M.V

PS. Godt initiativ med denne netservice.

SVAR:

Det skal indledningsvist præciseres, at nedenstående svar kun gælder for Dankort og ikke for Visa, Master og andre betalingskort, da reglerne for de forskellige korttyper kan være væsentligt forskellige.

For Dankort, der er spærret, og hvor maskinen derfor siger ”inddrag dankort”, gælder det, at disse kort skal inddrages, såfremt det er muligt. Det er derfor både din ret og din pligt at forsøge at inddrage kortene.

Dette følger af den aftale, du har indgået med PBS, de regler som kunderne modtager sammen med deres bestilling af dankort, samt af PBS´ Dankort-Håndbog.

Med venlig hilsen

Camilla Nowak
___________________


Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500

Mail: cn@askt.dk