Har pensionister krav på halv radio- og tv-licens?

Hvis man er fyldt 67 og dermed overgået til folkepension, har man så krav på halv licens, uanset størelse på ens indtægt (her tænkes på tjenestemandspension).

SVAR:

En pensionist kan efter ansøgning få bevilget fritagelse for radiolicens og nedsættelse til halv fjernsynslicens, hvis pensionisten vil kunne modtage fuldt personligt tillæg efter § 17, stk 1, i lov om social pension.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Danmarks Radio, Rosenørns Alle 22, 1999 Frederiksberg C.

Fritagelsen/nedsættelsen bortfalder, såfremt pensionisten ikke længere er berettiget til fuldt personligt tillæg. Pensionisten har pligt til at give Licenskontoret meddelelse herom.

Ifølge lov om sociale pension § 17, stk. 1 kan der udbetales personligt tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige.

Hvis en enlig pensionist i 1997 har en indtægt ud over den sociale pension på 11.200 kr. eller en gift pensionist har en indtægt i 1997 ud over den sociale pension på 22.600 kr, reduceres de personlige tillæg, og samtidigt mister pensionsiten muligheden for fri radiolicens og halv tv-licens.

Da du har en tjenestemandspension, kan du desværre ikke regne med at få nedsat licensen.

Du kan for en sikkerheds skyld forespørge licenskontoret, om der skulle være en mulighed, som jeg har overset.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg