Hvornår bliver jeg slettet hos Riebers?

Hvis man bliver noteret i Riebers kartotek, hvor længe går der så før man kan blive slettet igen?

SVAR:

Du har naturligvis krav på at blive slettet, når din gæld er betalt.

Oplysninger om forhold, der taler imod kreditværdighed, og som er mere end 5 år gamle, må ifølge regsierlovens § 9, stk. 3 ikke registreres eller videregives, medmindre det i det enkelte tilfælde er åbenbart, at forholdet er af afgørende betydning for bedømmelsen af den pågældendes økonomiske soliditet og kreditværdighed. Som du kan se, har du ikke i loven et ubetinget krav på at blive slettet, når der er gået 5 år fra indberetningen. Jeg er ikke bekendt med, hvorledes denne regel administreres i det daglige af RKI og andre kreditoplysningsbureauer.

Du kan i øvrigt læse mere om problemerne på emne nr. 649: Registreret som dårlig betaler

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg