Kan det gyldigt aftales, at opstaldningssted har tilbageholdsret i vores hest?

Jeg er ved at indgå en aftale omkring leje af boks til vores hest, som vores datter rider.

I kontrakten skriver udlejer "Opstaldningsstedet gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er aftalt, at opstaldningsstedet har tilbageholdsret i hesten, hvis opstalder ikke opfylder sine økonomiske forpligtigelser i henhold til denne kontrakt, herunder betaler boksleje i overensstemmelse med ovennævnte boksleje i overensstemmelse med ovennævnte betingelser"

Opstalder har ret til at tilkalde dyrlæge eller smed i akutte tilfælde, men her hæfter vi selv for udgifterne.

Er dette fuldt lovligt / korrekt efter gældende praksis?

Det der vel reelt sker, at opstalder vil have ret til at tilbageholde hesten, hvis der ikke sker betaling af leje, og dette kan vel næppe være korrekt?

Svar:

Det er juridisk set i orden, og opstalder kan ganske rigtigt tilbageholde hesten, hvis den pligtige pengeydelse ikke bliver betalt.

Opstalder ville have samme tilbageholdsret, selv om det ikke fremgik af kontrakten.
 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk