Må vores nabo have et 2,5 m højt drivhus helt op imod vores skel?

For nogle år tilbage opsatte vores nabo et drivhus på sin grund. Drivhuset er en "småbygning" (altså under 10 m2), og der er ikke søgt byggetilladelse, og vi er derfor ikke adspurgt i forbindelse med opførelse.

Drivhuset står mindre end 2,5 meter fra skel og er mere end 2,5 meter højt. Dvs. at ejer fra drivhuset kan se ind over fælles hegn, ind i vores have og til køkkenvindue og overdækket terrasse.

Kan vi kræve, at ejer flytter sit drivhus længere væk fra skel.

Svar:


Hvis drivhuset er mere end 2,5 meter højt på den del af drivhuset, der ligger tættere på skel end 2,5 meter, kan I forlange, at naboen flytter det længere ind på sin egen grund.

Når der bygges tættere på skel end 2, 5 meter, må der ikke være vinduer i den side, der vender imod skellet.

Af de anførte grunde er det min vurdering, at I kan kræve drivhuset flyttet længere ind på naboens grund. Men I kan få et helt konkret svar hos den såkaldte byggemyndighed, dvs. kommunens tekniske forvaltning.


Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk