Hvordan tinglyses en arealoverførsel på 79 kvm.?

Ved en almindelig handel skal et jordstykke på 79 m2 overføres fra en grund til nabogrunden. Købsprisen er 20.000 kr. Følgende spørgsmål melder sig i forbindelse med tinglysningen:

1) Skal arealoverførslen tinglyses på samme måde som et skøde?
2) Skal der være en erklæring/opmåling fra en landinspektør som dokumentation ved tinglysningen? Eller
3) Er det tilstrækkeligt at indsende  et matrikelkort med påtegning af pågældende jordstykke, som skal arealoverføres?
4) Hvorledes beregnes tinglysningsafgiften for denne tinglysning (aftalt pris på jordstykket på 20.000 kr.)
5) Skal der foretages en indberetning til BBR om arealoverførslen?

Svar:
 

ad 1)       Nej, når værdien er under kr. 45.000, skal der ikke tinglyses skøde.

ad 2)  Landinspektøren skal registrere arealoverførselen ved  Geodatastyrelsen, der ved godkendelse af sagen samtidigt registrerer sagen ved Tinglysningsretten og ved kommunens Ejendomsbeskatning. Jeg går ud fra, at det er nødvendigt med opmåling i marken, før landinspektøren kan udfærdige det fornødne i sagen.

ad 3)     Nej, Tinglysningsretten accepterer slet ikke matrikelkort og tinglysningsrids på papir. Den slags skal uploades til tinglysningssystemet som GM-filer.

ad 4)  Når arealoverførselen sker uden tinglysning af skøde, sker det som en ”notering” – og den er helt fri for tinglysningsafgift.

ad 5)     Kommunen, SKAT m.v. får automatisk besked, når der tinglyses arealoverførsel.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.

Århus