Kan min gældssanering genoptages?

I november 1994 fik jeg en gældssanering på ca. 40% af gælden over en periode på 6 år. Jeg betaler pt. kr. 5.500 pr. måned.

Mine økonomiske forhold er i mellemtiden blevet forværet, idet min lønindtægt er mindre end tidligere, og vi har fået en datter mere hjem at bo, idet min kone har fået forældremyndigheden over pigen, der tidligere boede hos hendes far.

Vi bor til leje i en solid villa, kr. 5550 pr. mdr. + forbrug. Vores ældste datter har fået astma hvorfor vi er nødt til at bo i et hus af en vis standard (uden fugt o.lign.).

Mit spørgsmål går på, om det er muligt at få taget gældssaneringen op igen, for en evt. reduktion. Og hvis det er muligt, har man så mulighed for at beholde den gamle hvis det går i den forkerte retning, set fra mit sysnpunkt.

SVAR:

Du kan i medfør af konkurslovens § 228 få gældssaneringssagen genoptaget, når ganske særlige hensyn til skyldneren taler derfor, med henblik på ændring af gældssaneringskendelsens henstands- og afdragsbestemmelser.

Det antages i bøgerne om gældssanering, at denne regel ikke giver hjemmel til at nedsætte dividenden, og jeg vil derfor ikke anbefale dig at søge sagen genoptaget.

Du kan imidlertid også indgive en ny ansøgning om gældssanering - hvor der er mulighed for at få fastsat en ny og lavere dividendeprocent under hensyn til at din økonomiske situation er blevet forværret væsentligt. Det er i U 1995.522 VLK antaget, at konkurslovens § 228 ikke er til hinder for, at der af skyldneren fremsættes en ny begæring om gældssanering.

Jeg har ikke mulighed for at vurdere, om betingelserne for en ny gældssanering er opfyldt. Den omstændighed, at I nu har fået datteren hjem, betyder, at budgettet er udarbejdet ud fra forkerte forudsætninger. Der må være regnet med børnebidrag til datteren. Denne udgift skal nu erstattes med den faktiske forsørgelsesudgift, men til gengæld får din hustru jo nu børnebidrag fra faderen og børnefamilieydelse fra det offentlige, så måske går beløbene lige op.

Hvis den nye gældssanering ikke gennemføres, må den gamle efter min opfattelse stå ved magt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg