Parkeringsgebyr

I indenrigsparkeringen hos Københavns Lufthavn i Kastrup koster parkering 65 kr. pr. døgn. Det er muligt at forudbetale parkeringsafgiften. Derved sparer man ventetid ved tilbagekomst og Lufthavnsparkeringen får udjævnet ekspeditionerne. Det viser sig, at Lufthavnsparkeringen forlanger 10 kr. i gebyr, hvis forudbetalingen sker mere end een time efter, at vognen er kørt ind i parkeringsområdet. Dette fremgår ikke af pristavlerne eller af anden skiltning, og ekspedienten kunne på min opfordring ikke fremvise skriftlige regler, der bekræftede rigtigheden af dette gebyr. Jeg betalte under protest og fik en behørig kvittering på parkeringsafgift plus gebyr. Er et sådant usynligt og uforudseligt gebyr i overensstemmelse med lovgivningen?

Hvis jeg kan forlange gebyret refunderet, kan jeg da også forlange, at Lufthavnsparkeringen godtgør portoudgifter for besvarelsen af denne forespørgsel ? Kan jeg yderligere kræve kompensation for min ulejlighed ?

Pseudonym: Kritisk P-kunde

Svar

Jeg er helt enig i, at gebyrreglerne bør være skriftlige og at disse bør kunne udleveres til kunderne på forlangende. Ellers kunne ekspedienterne finde på alle mulige særregler efter forgodtbefindende!

Der er mig bekendt ikke lovregler om disse parkeringsgebyrer, og allerede af denne grund kan gebyret ikke være i strid med lovgivningen.

Det er et aftaleretligt spørgsmål, om du har pligt til at betale et ekstra gebyr i det foreliggende tilfælde. Lufthavnsparkeringens krav om, at man ikke først kan holde på parkeringen i et par timer, og først derefter (forud)betale for hele dagen, forekommer ikke urimeligt. MEN du har ret i, at gebyret bør fremgå af et skriftligt regelsæt. Du kan jo prøve at skrive til ledelsen.

Det vil naturligvis også være rimeligt, om du får dækket dine udgifter til porto, osv., og jeg går ud fra, at du får disse beløb refunderet, hvis Lufthavnsparkeringen skulle bøje sig.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg