Er min skattegæld forældet?

I 2001 blev jeg erklæret konkurs med mit enkeltmandsfirma, gælden vedr. a-skat, moms osv.

Der er aldrig afdraget på gælden, der kun vokser og vokser, jeg har aldrig indgået forlig og jeg har aldrig ejet eller tjent nok til at betale noget tilbage. 

Jeg har sidst modtaget opgørelse over gældens størrelse primo 2009 og har intet hørt siden. Der er i de forløbne skatteår ikke indbetalt noget på gælden - kun nogle beløb, som skat selv har indeholdt i min lønudbetaling eller overskydende skat. 

Spørgsmålet er nu, er gælden forældet? 

Jeg har nu været på kontanthjælp i ½ år og er blevet tilbudt et job (via Jobcenter) med løntilskud, hvilket vil sige, at jeg nu kommer til at tjene “rigtige” penge, derfor vil jeg jo meget nødigt, at Skat tilbageholder i lønnen igen (har levet på en sten i alle disse år) 

Er forældelsesfristen ikke 3 år nu?

Svar:

Skattegæld forældes på 3 år, men forældelsen afbrydes, når gældens søges inddrevet ved lønindeholdelse, men ikke ved modregning af overskydende skat

Der løber en ny forældelsesfrist på 3 år fra det tidspunkt, da der træffes afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører, eller senest fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen har været stillet i bero i 1 år.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500