Har man pligt til at være medlem af den lokale grundejerforening?

I forbindelse med min søn og svigerdatters køb af hus er der opstået et spørgsmål i forhold til medlemskab af den lokale grundejerforening:

Min søn og svigerdatter ønsker ikke at være medlem foreningen!! 

Kan grundejerforeningen tvinge dem til et medlemskab, hvilket vi ikke mener de kan, da der ikke i dagens Danmark er foreningstvang?

Svar:

Din søn og svigerdatter kan kun tvinges til medlemskab af grundejerforeningen, hvis der er pligt til at være medlem i den lokalplan, der gælder for det pågældende område, eller hvis pliften fremgår af en på ejendommen tinglyst deklaration.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk