Kan grundejerforening kræve, at høje træer fældes eller reduceres?

I en grundejerforening, hvor der er medlemspligt, har bestyrelsen pålagt medlemmer med store og høje træer at fælde eller kraftig reducere træerne, idet der henvises til en tinglyst servitut der omhandler haver:

“Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved skyggevirkninger eller i øvrigt ved uhæmmet vækst kan blive til gene for naboerne”

Kan bestyrelsen det?

Skal hegnssyn afgøre sagen, eller hvordan hvis man nægter at efterkomme påbuddet.

Svar:

Sager om generende høje træer kan ikke afgøres af hegnssynet, men udelukkende ved de almindelige domstole.

Hvis grundejerforeningen har påtaleret i forhold til den omtalte servitut, kan bestyrelsen give et pålæg som det omtalte, ligesom bestyrelsen om nødvendigt kan få grundejerne dømt til at fælde eller beskære træer, der er til gene for naboerne.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk