Hvornår forældes et rentefrit anfordringslån?

Jeg har i marts 2009 lånt min søn og svigerdatter et beløb som tilskud til køb af en byggegrund. Der er underskrevet et gældsbrev. 

Det skyldige beløb forrentes og afdrages ikke. Beløbet forfalder til betaling på anfordring.

Hvornår er et sådan dokument forældet?

Svar:

Gældsbrevet forældes på 10 år efter det tidligste tidspunkt, hvor gælden kunne kræves indfriet, dvs. i marts 2019

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500