Kan vores bank nægte at have os som kunder?

Kære Familieadvokat.

Vi er en familie, som i 1986 var så uheldige at måtte lukke vores forretning med underskud. Efter en meget negativ behandling i vores bank, begærede de vores hus på tvangsauktion, ligesom vores bil og andre værdier blev afhændet. Tilbage stod vi pludselig med en gæld på ca. 300.000 kr.

I dag skylder vi "kun" ca. 75.000 kr. til banken, og ca. 40.000 til andre kreditorer. Vi har siden lukningen af forretningen været arbejdsløse.

Vi har også 2 børn i dag, og min hustru og jeg selv er på uddannelse, med henholdsvis uddannelsesgodtgørelse og revalideringsydelse, hvilket jo som bekendt ikke giver alverdens goder, men dog nok til at vi kan leve rimeligt problemfrit. Ca. kr. 3.500 om måneden til mad etc.

Dette var lidt om situationen, som den er lige nu. Og så til vores egentlige problem:

For ca. 14 dage siden fik vi brev fra vores bank om, at vi ikke længere var velsete som kunder i banken, da vi brugte PBS. Det har vi gjort i ca. 7-8 år!!! Det var bankens politik, at hvis man skyldte penge til banken, og ikke betalte på denne gæld, så var det ud af klappen.

Som det fremgår af indledningen, har vi ikke penge til at betale noget med, da vi så også skal starte en afdragsordning med de øvrige kreditorer, og det har vi under ingen omstændigheder råd til.

Nu har vi søgt om konto hos 3 andre banker. Alle har givet afslag på at optage os som kunde.

Kan det virkeligt være rigtigt, at man i dagens Danmark bare kan blive "losset" ud af systemet, så ens arbejdsgiver, socialforvaltning osv. skal have ulejlighed med at betale med check, ligesom vores udlejer (bolig) skal have ulejlighed med at modtage sine indbetalinger via girokort. Må bankerne det?

Jeg håber der er oplysninger nok til, at De kan give os et nogenlunde præcist svar, da vi efterhånden er ved at føle os rimeligt meget "jokket" på.

På forhånd tak for hjælpen.

SVAR:

Bankerne kan ikke nægte at give jer en almindelig indlånskonto.

Det følger direkte af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 19, at et pengeinstitut ikke uden en individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.

Derimod kan banken god nægte at oprette en konto med tilknyttet kreditfacilitet, ligesom banken kan afvise at betale tilmeldte PBS-betalinger, såfremt der ikke står penge på kontoen til at dække betalingen.  

Med venlig hilsen

Camilla Nowak
___________________


Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500

Mail: cn@askt.dk