Kan jeg få erstatning for bøger, som er købt via nettet og ødelagt under forsendelsen?

Hvis genstande, jeg har købt via internettet, ødelægges eller beskadiges under transporten til mig, hvilke muligheder har jeg så for erstatning?

Det konkrete tilfælde:
15/8 2010 bestilte jeg hos forlaget L fem bøger (hæfter); samlet beløb: 345 kr. Den 18/8 lå hæfterne i min postkasse. Det var en af dagene med kraftigt regnvejr, og hæfter og emballage var gennemblødt. Emballagen var en stor konvolut af karton. - Gennemblødningen kan ikke være sket i min postkasse. Den er lukket og tæt. Gennemblødningen kan kun være sket, mens forsendelsen var i postbudets varetægt.

Jeg anbragte de fem hæfter udbredt på aviser, og igennem de næste 2-3 dage bladede jeg i dem med mellemrum for at få alle siderne tørre. - Efter 3-4 dage var de gennemtørre, men alle siderne er meget krøllede af den våde omgang.

Jeg sendte straks en mail til forlaget og anmodede om enten et afslag i prisen eller nye hæfter. - Da jeg efter en uge ikke havde hørt fra dem, sendte jeg dem en rykker. Jeg har stadig intet hørt fra dem.

At de overhovedet ikke reagerer, finder jeg lettere arrogant. Og de skal ikke dø i synden. Men før jeg skruer bissen mere på, vil jeg gerne kende min retsstilling. - Det, vi jo taler om, er transportskade, og hvad er regelsættet her, når køber er en privatperson?

Svar:

Hvis varen er beskadiget, når den kommer frem til dig, kan du benytte din fortrydelsesret, som du har i 14 dage. Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 20 stk. 2:
”Er varen blevet beskadiget eller forringet, uden at beskadigelsen eller forringelsen skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra forbrugerens side, bevarer forbrugeren sin fortrydelsesret”.

Det er forlaget, der bærer risikoen for beskadigelse af varen under transport - også selv om du har forpligtet dig til at betale transportudgiften.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk