Kan sælger give tinglysningsfuldmagt til køber?

Sælger kan ikke anvende digital signatur og skal derfor udstede en fuldmagt i forbindelse med tinglysningen. 

Spørgsmål: Kan køber være fuldmægtig for sælger?

Der er tale om at en far sælger sit hus til sin søn.

Svar:

De generelle fuldmagtsregler gælder også for tinglysningsfuldmagterne, og fuldmægtigen kan således ikke disponere til fordel for sig selv, uden at dette fremgår særskilt af fuldmagten. Og der er ikke er mulighed for at anføre noget sådant i tinglysningsfuldmagten, som jo skal laves på den autoriserede blanket, som du finder på Tinglysningsrettens hjemmeside!

Det er ikke helt umuligt, men fremgangsmåden er noget besværlig, idet der da skal laves en særskilt fuldmagt, som skal indeholde netop denne særlige omtale af, at fuldmægtigen har lov til at disponere til fordel for sig selv, og denne fuldmagt skal så indsendes sammen med selve tinglysningsfuldmagtsblanketten. 

Derfor vil det sikkert være mere overskueligt for jer, at sælger giver tinglysningsfuldmagt til en anden person – måske en anden i familien, som ikke lige er gift med eller direkte efterkommer af køberen - som har digital signatur og kan signere for sælger

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500