Er min 29 år gamle bankgæld forældet, når jeg hvert år har fået et kontoudtog?

Jeg fik en dom over en bankgæld for 29 år siden. 

Banken har aldrig rykket for betaling, men blot sendt mig et kontoudtog hvert år ved årsskiftet, sidste gang 2009.

Er gælden ikke for længst forældet eller afbrydes forældelsesfristen ved at banken blot fremsender et kontoudtog hvert år?

Svar:

Forældelsen blev efter de gamle forældelsesregler afbrudt ved et kontoudtog, da du jo dermed blev blevet påmindet om din gæld

Afbrydelsen betyder, at der løber en forældelsesfrist til 10 år efter sidste rykker, før den nye forældelseslov trådte i kraft d. 01.01.2008, dvs. 2017. Kontoudtogene i 2008 og 2009 afbryder derfor ikke forældelsen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500