Har kommunen pligt til at sørge for korrekt opsætning af skelpæle?

Jeg har et hus jeg er ved at bygge om. 

I den anledning er både jeg og nabo i tvivl om hvor skellet går. Jeg kontaktede derfor kommunen, men de henviser til en landinspektør. Skelpælene er borte og har sikkert været det i mange år. 

Jeg har talt med en håndværker, som mener, at det er kommunes ansvar at vise, hvor skellet er og ikke mig, der skal påføres en udgift til en landinspektør. 

Hvem har ret? 

Kommunen eller håndværkeren

Svar:

Kommunen har på ingen måde pligt til at vise, hvor skellet er. 

Det er - desværre for dig - op til dig at bestille en såkaldt skelafsætningsforretning hos en landinspektør, og dermed kommer du selv til at betale.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk