Hvornår er en betaling rettidig?

Hvad er den gyldige betalingsdato i forbindelse med fakturaer, kontingenter til f.eks. fagforeninger, abonnementer mv.?

Vil en betaling være rettidig, såfremt betaling kan dokumenteres på den angivne forfaldsdato? 

Eller er det modtagelse på kreditors konto som er afgørende?

Jeg har altid haft den opfattelse at den angivne forfaldsdato var den gyldige til betaling , ikke at den skulle være modtager i hænde denne dato.

Specifikt er det fordi jeg hørte i radioen, at man bliver udelukket fra fagforeningen, hvis man ikke har betalt således, at de har pengene indestående den angivne forfaldsdag - vistnok ved sidste chance for betaling...

Svar:

Det afhænger af, hvad det er for regninger, du skal betale.

Som udgangspunkt skal regningen betales på den anden parts konto pr. den dag, der er anført som sidste forfaldsdag. 

Men der er undtagelser, fx følgende regel i lejelovens § 32: ”Udlejeren skal anvise et betalingssted her i landet. Er der ikke anvist et betalingssted, skal lejen betales på udlejerens bopæl her i landet. Indbetaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted”.

I private pantebreve er følgende anført i standardformularen: "Indbetaling inden for betalingsfristen til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling".

Har kreditor fremsendt et indbetalingskort med angivelse af en betalingsdato, er det også rettidigt at indbetale beløbet på denne dato, selv om beløbet først når frem til kreditor en eller flere dage senere.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk