Hvordan aflyser vi et privat pantebrev, som er indfriet?

Min samlver og jeg har for ca 8 år siden sammen købt et sommerhus af min mor.

Vi har nu betalt det pantebrev, som blev oprettet, ud før tid. Jeg har fået pantebrevet og vil gerne have det ophævet.

Hvordan gør man det og hvad koster det?

Kan man selv gøre det eller skal man have en advokat

SVAR:

Det er ikke nødvendigt med advokatbistand for at få pantebrevet aflyst af tingbogen.   

Jeg går umiddelbart ud fra, at din mor har kvitteret pantebrevet til aflysning. Ellers er dette det første, som skal gøres. En ganske kort påtegning (med maskinskrift) på pantebrevet: ”Nærværende pantebrev kvitteres herved som fuldt indfriet til aflysning af tingbogen. .., den . og underskrift.”  

Det nemmeste vil måske nok være at lave kvitteringspåtegningen som en ny side til pantebrevet, hvor du foroven til venstre skriver:  

”Ejerlav: .

 Matr.nr.

 Ejendommens beliggenhed: ”

og foroven til højre skriver du: ”Anmelder: (dit navn, din adresse og dit telefonnummer)”

Der skal medsendes en tinglysningsgenpart af pantebrevet, d.v.s. at der laves en enslydende genpart/kopi på Justitsministeriets Genpartspapir. (Dette føres af velassorterede papirvareforretninger.)

Det originale pantebrev med aflysningspåtegningen samt tinglysningsgenparten fremsendes derefter til Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro. 

Jeg vil anbefale, at originale pantebreve fremsendes med anbefalet post, da det vil være nødvendigt med en mortifikationssag, hvis pantebrevet bortkommer under postforsendelsen.

Aflysningen af pantebrevet er gratis, d.v.s. at der ikke skal betales nogen tinglysningsafgift

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus


Hit Counter

23-08-12