Kan bank nægte at indløse en krydset check?

Kan/må en bank, som jeg IKKE har konto hos, nægte at udbetale en krydset check, som jeg har modtaget fra et finansieringsfirma  med den ene begrundelse, at jeg ikke har en konto hos den pågældende bank.

Banken løber jo efter min mening ikke nogen risiko, når udstederen af checken selv er et "finansieringsfirma"?

Svar:

Jeg mener at banken både kan og skal nægte at udbetale checken, når du ikke er bankens kunde

Dette følger af checklovens § 38, som lyder således:

§ 38. En generelt krydset check må trassatbanken kun betale til en anden bank eller til en af sine kunder. 

Stk. 2. En specielt krydset check må trassatbanken kun betale til den angivne bank eller, hvis dette er trassatbanken selv, til en af sine kunder. Dog kan den bank, til hvilken checken er krydset, indkassere checken gennem en anden bank. 

Stk. 3. En bank må kun erhverve en krydset check fra en af sine kunder eller fra en anden bank. Den må ikke indkassere en sådan check for andre end de nævnte. 

Stk. 4. En check, på hvilken findes påført flere specielle krydsninger, må trassatbanken ikke indløse. Dette gælder dog ikke, hvor der er to specielle krydsninger, hvoraf den ene er til inkasso ved et checkclearingskontor. 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

l

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600