Må jeg beskære grenene på naboens træer og buske?

Kan jeg beskære den del af naboens træer/buske, der hænger inde på min side af skel uden dennes tilladelse ? (naboens træer/buske står ikke i skel, men inde på hans grund )

I givet fald, hvor højt må der beskæres ?

Svar:

Du har ret til at kappe de grene, der rager gennem hegnet eller så tæt hen over det, at fælleshegnet udsættes for beskadigelse. Disse grene må du kappe i skellinien.

Andre grene - fx højere oppe på træet - kan eventuelt kræves fjernet, hvis de er til fare for sikkerheden på din ejendom. Men i så fald skal det besluttes af hegnssynet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk